Regionsudvalget bestr af to medlemmer fra hver deltagende fotoklub, samt et aktivitetsudvalg der forestr rejseaktiviteter m.v.

Fotoklubben Guldborgsund
  Jan von Deyen vondeyen@post.tele.dk
  Poul-Henrik Bergmann phbergmann@live.dk
Maribo Fotoklub
  Lene Hansen lene@ftgruppen.dk
  Jørgen Kryger Hansen jorgen@kryger.dk
Næstved Fotoklub
  Freddie Hansen freddieh@mail.dk
  Leif Koth leifkoth@gmail.com
Vordingborg Fotoklub
  Jørgen T. Jørgensen jacon2005@gmail.com
  Inger Beuchert ingerbeuchert@hotmail.com
Aktivitet:
  p.t. ingen ingen@???.dk